امور گواهینامه

مدارک مورد نیاز:

۱.گواهینامه بایستی به تایید سفارت کشور صادر کننده برسد. ۲.ترجمه فارسی گواهینامه توسط دارالترجمه رسمی و به تایید اداره فنی دادگستری و وزارت امور خارجه رسیده و اصل گواهینامه به کارشناسان راهور ارائه گردد.( گواهینامه میبایست حداقل دارای ۲ ماه اعتبار باشد).
۳.اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه متقاضی (در صورت داشتن توضیحات تصویر ضمیمه گردد)
۴.دو قطعه عکس۴*۳ زمینه سفید تمام رخ
۵.کپی رنگی از پشت و روی گواهینامه در برگ A4
۶.اخذ معاینه چشم
۷.تهیه پوشه مقوایی، ارائه آدرس منزل و کد پستی.
۸. تهیه پاکت پستی ازباجه شماره ۲ مستقر در سالن صدور گواهینامه.
۹.اعلام گروه خونی متقاضی.
ارائه فیش های نزد بانک ملی به شماره حساب های:
۱۰.پرداخت مبلغ ۱۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۱۵۹۰۰۸۰۰۹ بانک ملی به نام وزارت امور اقتصاد و دارایی و ارائه فیش مربوطه.
۱۱.پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۱۵۱۳۰۳۰۰۳ بانک ملی به نام خزانه داری کل کشور و ارائه فیش مربوطه.
۱۲.پرداخت مبلغ ۱۲۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۲۲۳۰۹۳۸۳۳۰۰۷ بانک ملی به نام پژوهش و توسعه ناجی و ارائه فیش مربوطه.
* گواهینامه فقط به پایه سوم و موتور سیکلت تبدیل میگردد.

 

منبع : سایت وزارت امور خارجه

توجه: متقاضیان تعویض گواهینامه پایه یکم باید گواهی عدم اعتیاد خود را پس از تایید نمایندگی و وزارت امور خارجه ارائه نمایند. آدرس بخش تائید اسناد وزارت امور خارجه: میدان امام خمینی، اول خیابان امام خمینی، سر درب باغ ملی ساختمان شماره ۹ . تلفن دفتر وزارت امور خارجه در شهرک آزمایش ۸۱۲۵۳۸۸۸

مدارک مورد نیاز:

۱.ارائه اصل گواهینامه رانندگی و در صورت مفقودی تکمیل برگ تعهد و اخذ استعلام.
۲.دو قطعه عکس ۴*۳ زمینه سفید تمام رخ که با عکس گذرنامه مطابقت داشته به همراه تصویر گذرنامه.
۳.ارائه اصل و تصویر وکالتنامه که به تائید سفارت جمهوری اسلامی ایران و سپس توسط وزارت امور خارجه تائید گردد.
۴.اخذ گواهی معاینه چشم که به تائید سفارت جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد.
۵.اخذ گواهی صحت سلامت جسمانی که به تائید سفارت جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد.
۶.اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه متقاضی (در صورت نبودن اصل آن تصویر باید توسط نمایندگی ایران برابر با اصل گردد ).
۷.اصل و تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه وکیل.
۸.اعلام گروه خونی متقاضی.
۹.مراجعه به شهرک آزمایش جهت ارائه مدارک.
۱۰.پرداخت مبلغ ۱۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۱۵۹۰۰۸۰۰۹ بانک ملی به نام وزارت امور اقتصاد و دارایی و ارائه فیش مربوطه.
۱۱.پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۱۵۱۳۰۳۰۰۳ بانک ملی به نام خزانه داری کل کشور و ارائه فیش مربوطه.
۱۲.پرداخت مبلغ ۵۰/۰۰۰ ریال بابت هر سال دیرکرد به حساب شماره ۲۱۷۱۱۵۱۳۰۴۰۰۱ بانک ملی و ارائه فیش مربوطه.
۱۳.پرداخت مبلغ ۱۲۰/۰۰۰ ریال به حساب ۰۲۲۳۰۹۳۸۳۳۰۰۷ بانک ملی به نام پژوهش و توسعه ناجی و ارائه فیش مربوطه

 

منبع : سایت وزارت امور خارجه

مدارک مورد نیاز:

۱.نامه از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فاتب یا پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا
۲. گواهینامه بایستی به تایید سفارت کشور صادر کننده برسد.
۳.ترجمه فارسی گواهینامه توسط دارالترجمه رسمی و به تایید اداره فنی دادگستری و وزارت امور خارجه رسیده و اصل گواهینامه به کارشناسان راهور ارائه گردد.( گواهینامه میبایست حداقل دارای ۲ ماه اعتبار باشد).
۴.ارائه اصل و ترجمه پاسپورت و اقامت بهمراه تصاویر آن (تصویر توضیحات پاسپورت ضمیمه گردد)
۵.دو قطعه عکس ۴*۳ زمینه سفید تمام رخ
۶.کپی رنگی از پشت و روی گواهینامه در برگ A4
۷.اخذ معاینه چشم
۸.تهیه پوشه مقوایی، ارائه آدرس منزل و کد پستی.
۹.تهیه پاکت پستی از باجه شماره ۲ مستقر در سالن صدور گواهینامه.
۱۰.اعلام گروه خونی متقاضی.
ارائه فیش های نزد بانک ملی به شماره حساب های:
۱۱.پرداخت مبلغ ۱۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۱۵۹۰۰۸۰۰۹ بانک ملی به نام وزارت امور اقتصاد و دارایی و ارائه فیش مربوطه.
۱۲.پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۱۵۱۳۰۳۰۰۳ بانک ملی به نام خزانه داری کل کشور و ارائه فیش مربوطه.
۱۳.پرداخت مبلغ ۱۲۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۲۲۳۰۹۳۸۳۳۰۰۷ بانک ملی به نام پژوهش و توسعه ناجی و ارائه فیش مربوطه.
* گواهینامه فقط به پایه سوم و موتور سیکلت تبدیل میگردد.
* آدرس پلیس اطلاعات و امنیت فاتب: خیابان شهید مطهری –مابین قائم مقام و مدرس- نبش خیابان کوه نور
* آدرس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا: خیابان ولیعصر بالاتر از خیابان زرتشت

 

منبع : سایت وزارت امور خارجه

ملاحظات

لازم به ذکر است در صورت نیاز به بررسی وضعیت صحت صدور و تعلق گواهینامه رانندگی مراتب از حوزه محل صدور استعلام و پس از وصول پاسخ و ارائه مدارک درخواستی فوق ترجمه به زبان محلی ارائه می گردد. چنانچه مایل به دریافت ترجمه گواهینامه خود از طریق پست می باشید، لازم است مدارک مورد نیاز را به همراه یک پاکت پستی تمبردار که آدرس پستی روی آن درج شده باشد، به نمایندگی ارسال گردد. این گواهی صرفاً جهت ارائه به مقامات محلی و به زبان محل صادر می گردد.
*از تاریخ ۱۳۹۲/۵/۲۲ تنها یک گواهینامه در قالب فایل شماره ۱ صادر می گردد که مجوز رانندگی با انواع وسیله نقلیه در آن درج می گردد.همچنین گواهینامه های قبلی تا پایان مدت اعتبار قابل استفاده می باشند که تصاویر آن در فایل شماره ۲ قابل مشاهد می باشد

مدارک مورد نیاز:

۱.ثبت نام در سایت سامانه تاک جهت دریافت نام کاربری و کلمه عبور به منظور ورود به سامانه تاک (لینک ثبت نام)
۲.ورود به سامانه تاک (لینک ورود به سامانه)
۳.تکمیل فرم استعلام گواهینامه رانندگی در سامانه تاک
۴.بارگذاری تصویر گواهینامه، گذرنامه و مدرک اقامتی معتبر (به صورت خوانا و در ابعاد اصلی)
۵.پس از تکمیل فرم با انتخاب دکمه “ثبت” گواهینامه شما برای استعلام به مراکز مربوطه ارسال خواهد شد.
۶.کد رهگیری برای پیگیریهای بعدی به محض ثبت نام، اعلام و متعاقبا به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.
۷. بعد از دریافت نتیجه استعلام گواهینامه (از طریق ایمیل و یا سامانه تاک) برای دریافت ترجمه گواهینامه تایید شده، به همراه مدارک زیر به بخش کنسولی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایید:
۱.۷.کد رهگیری
۲.۷.اصل گواهینامه
۳.۷.اصل گذرنامه

 

منبع : سایت وزارت امور خارجه

وکلای متقاضیان می توانند با در دست داشتن مدارک ذیل به دفتر وزارت امور خارجه مستقر در شهرک آزمایش (تهران بزرگراه شیخ فضل الله نوری بلوار مرزداران) مراجعه نمایند.لازم به ذکر است اگر فرد ایرانی مقیم خارج از کشور به همراه اصل مدارک در ایران حضور داشته باشد شخصا می تواند از طریق مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ در سراسر کشور امور مربوطه را پیگیری نماید.

ملاحظات

تذکر: جهت تعویض گواهینامه پایه یکم علاوه بر مدارک مذکور گواهی عدم اعتیاد که به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و وزارت امور خارجه رسیده باشد (به همراه ترجمه طبق رویه فوق) مورد نیاز است.

مدارک مورد نیاز:

وکلای متقاضیان می توانند با در دست داشتن مدارک ذیل به دفتر وزارت امور خارجه مستقر در شهرک آزمایش (تهران بزرگراه شیخ فضل الله نوری بلوار مرزداران) مراجعه نمایند.لازم به ذکر است اگر فرد ایرانی مقیم خارج از کشور به همراه اصل مدارک در ایران حضور داشته باشد شخصا می تواند از طریق مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ در سراسر کشور امور مربوطه را پیگیری نماید.
۱.اصل گواهینامه (در صورت مفقودی گواهینامه، المثنی صادر خواهد شد که در این صورت یک برگ تعهدنامه توسط وکیل متقاضی در شهرک آزمایش تکمیل می گردد)
۲. سه قطعه عکس ۴*۳ تمام رخ ممهور به مهر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور (عکس ها زمینه سفید بوده و فوری نباشد)
۳.اصل وکالتنامه (تنظیم شده از طریق سامانه تاک) که به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و وزارت امور خارجه (ساختمان شماره ۹ بخش تایید اسناد ) رسیده باشد.
۴.اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی وکیل و موکل (در صورت نبودن اصل مدارک موکل، کپی برابر اصل توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مورد قبول است)
۵. گواهی معاینه چشم توسط دکتر متخصص به همراه گواهی صحت و سلامت جسمانی (جهت دریافت گواهینامه) که به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و وزارت امور خارجه (ساختمان شماره ۹ بخش تایید اسناد) رسیده باشد.
۶. ترجمه گواهی معاینه چشم و گواهی صحت و سلامت جسمانی توسط دارالترجمه رسمی و تایید اداره تایید اسناد ترجمه شده قوه قضائیه (اداره فنی دادگستری)
۷.نوع گروه خونی (اعلام شفاهی کفایت می کند)
*آیین نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی جمهوری اسلامی ایران به زبان های فارسی و انگلیسی:

 

منبع : سایت وزارت امور خارجه

همچنین ببینید

امور تابعیت

امور تابعیت

۵ / ۵ ( ۱ امتیاز ) انواع فرمهای تابعیتی فرمهای تابعیتی ۱. فرم خروج …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: کپی مجاز نمی باشد
خرید و اجاره خانه در استانبول