اجاره خانه در استانبول

نحوه‌ پرداخت جریمه‌ ترک خاک دراستانبول
۱۷/۰۳/۱۳۹۹ ۰

نحوه‌ پرداخت جریمه‌ ترک خاک دراستانبول

نحوه‌ پرداخت جریمه‌ی اقامت در فرودگاه‌های استانبول بر اساس قانون اداره مهاجرت کشور ترکیه ایرانیان با پاسپورت خود می‌توانند در سال ۹۰ روز بدون ویزا وارد کشور ترکیه شده و به دفعات ورود و خروج انجام دهند یا در صورت استفاده مدت ۹۰ روز به صورت مداوم و یکجا باید در روز نودم از کشور […]