امور ازدواج

۱-تکمیل فرم درخواست ثبت ازدواج برای خانم ایرانی و آقای ایرانی
۲-ارائه اصل شناسنامه ایرانی زوجین، ضمنآ درصورتیکه شناسنامه شما المثنی می باشد، باید قبلآ نسبت به اخذ گواهی تجرد از ایران اقدام نمائید.
۳-ارائه اصل گذرنامه زوجین و دو نسخه فتوکپی از صفحات مشخصات آنها
۴-ارائه اصل مدرک اقامتی معتبر زوجین (خانم و آقا) و دو نسخه فتوکپی آن ها
۵-گواهی نامه بهداشتی مبنی بر سلامتی جسمی و روحی و نداشتن هرگونه بیماری واگیردار و یک نسخه فتوکپی آن
۶-ارائه اصل عقدنامه شرعی صادره از مراکز و موسسات اسلامی مورد تآیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران، بانضمام دو نسخه فتوکپی از آن
۷-ارائه اصل عقدنامه محلی (Marriage Certification ) دو نسخه فتوکپی از آن
۸-سه قطعه عکس جدید ۴*۳ تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی، برای هریک از زوجین
۹-اصل رضایتنامه پدر زوجه در اولین ازدواج، چنانچه ولی زوجه مقیم خارج از کشور باشد می تواند با مراجعه به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت خود، نسبت به تنظیم سند اجازه نامه اقدام و چنانچه ولی مقیم ایران می باشد، با مراجعه به دفاتر رسمی نسبت به تنظیم سند اجازه نامه اقدام نماید.
۱۰-درصورت فوت ولی زوجه، ارائه اصل خلاصه رونوشت فوت صادره از سازمان ثبت احوال کشور ضروری است.
۱۱-چنانچه زوج و زوجه دارای سابقه طلاق در شناسنامه خود می باشند، ارائه اصل طلاقنامه الزامی است.
۱۲-ارائه رسید پرداخت هزینه ثبت ازدواج براساس جدول هزینه های خدمات کنسولی
۱۳-فتوکپی کارت شناسائی ملی، (درصورت نداشتن کارت شناسائی ملی به قسمت مربوطه مراجعه شود) روادید برای ایرانیان ترک تابعیت کرده

 

منبع:سایت وزارت امور خارجه

۱-تکمیل فرم درخواست مبنی بر صدور پروانه زناشوئی و ثبت ازدواج برای خانم ایرانی و آقای خارجی و دو نسخه فتوکپی از آن
۲-ارائه اصل شناسنامه ایرانی زوجه (خانم)، ضمناً درصورتیکه شناسنامه شما المثنی می باشد، باید قبلاً نسبت به اخذ گواهی تجرد از ایران اقدام نمائید
۳-ارائه اصل گذرنامه زوجین و سه نسخه فتوکپی از صفحات مشخصات آنها
۴-ارائه اصل مدرک اقامتی معتبر عکس دار زوجه (خانم) و سه نسخه فتوکپی آن ها
۵-گواهی نامه بهداشتی مبنی بر سلامتی جسمی و روحی و نداشتن هرگونه بیماری واگیردار و یک نسخه فتوکپی آن
۶-اصل گواهی تشرف زوج (آقا) به دین مبین اسلام و سه نسخه فتوکپی آن
۷-ارائه اصل عقدنامه شرعی صادره از مراکز و موسسات اسلامی مورد تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران، به انضمام سه نسخه فتوکپی از آن
۸-ارائه اصل عقدنامه محلی و سه نسخه فتوکپی از آن و چنانچه ازدواج در کشور دیگری انجام شده باشد، ابتدا می‌بایست نسبت به تأیید و دریافت گواهی از سوی مقامات رسمی دولت محل اقامت اقدام گردد
۹-ارائه تعداد ۹ قطعه عکس جدید ۴*۳ تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده (برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی)، برای هریک از زوجین
۱۰-اصل گواهی تولد بین المللی زوج (آقا) ارائه این مدرک ضروری بوده و اعاده نمی شود و دو نسخه فتوکپی از آن
۱۱-ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری زوج (آقا) و دو نسخه فتوکپی از آن درصورت رضایت زوجه (خانم) مبنی بر عدم ارائه گواهی عدم سوء پیشینه، مراتب باید کتباً توسط وی به نمایندگی اعلام گردد
۱۲-ارائه اصل گواهی اشتغال بکار زوج (آقا) و دو نسخه کپی از آن
۱۳-تعهد نامه رسمی زوج مبنی بر پرداخت نفقه و هزینه بلیط بازگشت به ایران زوجه (خانم) درصورت رضایت زوجه مبنی بر عدم اخذ تعهد مذکور، مراتب باید کتباً توسط وی به نمایندگی اعلام گردد
۱۴-اصل اجازه نامه پدر زوجه(خانم) در اولین ازدواج، چنانچه ولی زوجه مقیم خارج از کشور باشد با مراجعه به نمایندگی جمهوری اسلامی ایراندر محل اقامت خود نسبت به تنظیم سند اجازه نامه اقدام و چنانچه ولی زوجه مقیم ایران می باشد، با مراجعه به دفاتر رسمی نسبت به تنظیم سند اجازه نامه اقدام نماید
۱۵-درصورت فوت وی، ارائه اصل خلاصه رونوشت فوت صادره از سازمان ثبت احوال کشور ضروری است
۱۶- چنانچه زوجه دارای سابقه طلاق در شناسنامه خود می باشد، ارائه اصل طلاقنامه الزامی است
۱۷-ارائه رسید پرداخت هزینه ثبت ازدواج براساس جدول هزینه های خدمات کنسولی
۱۸- فتوکپی کارت شناسائی ملی، (درصورت نداشتن کارت شناسائی ملی به قسمت مربوطه مراجعه شود) روادید اتباع ،مردان خارجی دارای همسر ایرانی

درخواست مبنی بر صدور پروانه زناشوئی و ثبت ازدواج برای خانم ایرانی و آقای خارجی
گواهی تجرد

 

منبع:سایت وزارت امور خارجه

۱-ارائه اصل شناسنامه ایرانی زوج، (ضمناً درصورتیکه شناسنامه المثنی می باشد، باید قبلاً نسبت به اخذ گواهی تجرد از ایران اقدام نمائید
۲-ارائه اصل گذرنامه زوجین و دو نسخه فتوکپی از صفحات مشخصات آنها
۳-ارائه اصل مدرک اقامتی معتبر زوج (آقا) و دو نسخه فتوکپی آن
۴-گواهی نامه بهداشتی مبنی بر سلامتی جسمی و روحی و نداشتن هرگونه بیماری واگیردار و یک نسخه فتوکپی آن
۵-اصل گواهی تشرف زوجه به دین مبین اسلام و دو نسخه فتوکپی آن
۶- ارائه اصل عقدنامه شرعی صادره از مراکز و موسسات اسلامی مورد تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متقاضی، بانضمام دو نسخه فتوکپی از آن
۷-ارائه اصل عقدنامه محلی و دو نسخه فتوکپی از آن (چنانچه ازدواج در کشور دیگری انجام شده باشد، ابتدا می بایست نسبت به تأیید و دریافت گواهی از سوی مقامات رسمی دولت محل اقامت اقدام گردد.
۸-سه قطعه عکس جدید ۴*۳ تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده زوج و هفت قطعه عکس جدید ۴*۳ تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده با رعایت حجاب کامل اسلامی زوجه
۹-اصل گواهی تولد بین المللی زوجه ارائه این مدرک ضروری بوده و اعاده نمی شود، (چنانچه زوجه متولد کشور محل اقامت نباشد، لازم است قبل از ارائه درخواست، گواهی تولد خود را جهت انجام مراحل اداری به نمایندگی محل اقامت ارائه نماید)
۱۰-چنانچه زوجه خواهان نام خانوادگی زوج می باشد، فرم ویژه استفاده از نام خانوادگی زوج تکمیل گردد.
۱۱-فتوکپی کارت شناسائی ملی، (درصورت نداشتن کارت شناسائی ملی به قسمت مربوطه مراجعه شود)

فرم ویژه استفاده از نام خانوادگی زوج
گواهی تجرد

 

منبع:سایت وزارت امور خارجه

هموطنان مقیم خارج از کشور که نیاز به اخذ گواهی تجرد از نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود را دارند، ضروری است ضمن حضور در نمایندگی مدارک ذیل را ارائه نمایند.
۱- فرم تکمیل شده درخواست صدور گواهی تجرد
۲- اصل شناسنامه و تصویر تمامی صفحات آن
۳-تصویر صفحات مشخصات گذرنامه
۴ -پرداخت هزینه خدمات کنسولی بدیهی است در صورتی که شناسنامه المثنی باشد صدور گواهی تجرد منوط به دریافت پاسخ از مرکز می باشد.

درخواست صدور گواهی تجرد

 

منبع:سایت وزارت امور خارجه

همچنین ببینید

امور تابعیت

امور تابعیت

۵ / ۵ ( ۱ امتیاز ) انواع فرمهای تابعیتی فرمهای تابعیتی ۱. فرم خروج …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: کپی مجاز نمی باشد
خرید و اجاره خانه در استانبول