امور اجتماعی

یکی دیگر از وظایف اداره امور اجتماعی اعزام بیماران شورای عالی پزشکی به خارج از کشور است. مراحل و سیر اعزام بیماران به شرح زیر می باشد:
۱. اداره امور اجتماعی پس از دریافت مجوز اعزام شورای عالی پزشکی توسط خود فرد یا خانواده وی، موضوع را به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مورد نظر منعکس نموده تا نسبت به تعیین وقت ملاقات بیمار و روش درمان توسط پزشک معالج اقدام لازم معمول و متعاقبا موضوع جهت انعکاس به شورای عالی پزشکی از طریق اداره امور اجتماعی انجام پذیرد.
۲. پس از دریافت نظریه پزشک مربوطه توسط بخش پزشکی تأیید و توسط این اداره به مرجع اعزام منعکس می گردد.
۳. پس از تخصیص ارز درمانی توسط دبیرخانه ارزی شورای عالی پزشکی، این اداره طی نامه ای درخواست روادید پزشکی برای بیمار و همراه را به اداره گذرنامه و روادید منعکس تا مساعدتهای لازم جهت صدور روادید فوری به نمایندگی های خارجی مقیم در تهران صورت پذیرد.
۴. پس از پایان معالجات، بیماران اعزامی جهت تسویه حساب با مرجع اعزام کننده، باید کلیه مدارک و صورت حسابهای پزشکی خود را در محل نمایندگی با الصاق فرم متحد الشکل، به تأیید نمایندگی برسانند.
* نظر به اینکه برخی از بیماران با هزینه شخصی به یکی از کشورها به منظور معالجه مسافرت می نمایند، چنانچه بخواهند از مزایای بیمه در داخل کشور بهره مند شوند، ضروری است که مدارک خود را به تأیید سفارت خانه جمهوری اسلامی ایران در محل درمان برسانند.

ملاحظات:

اداره امور اجتماعی وزارت امور خارجه: تهران، میدان امام خمینی(ره)، خیابان امام خمینی(ره)، ساختمان شماره ۳ وزارت امور خارجه.

 

منبع:سایت وزارت امور خارجه

رسیدگی به امور ایرانیان زندانی در خارج از کشور که تحت هر عنوان، به هر علت و جرمی گرفتار شده اند، بر عهده اداره امور اجتماعی می باشد. در همین راستا خدمات زیر به خانواده زندانیان ارائه می شود.

مدارک مورد نیاز:

الف: پیگیری وضعیت زندانی؛ بستگان درجه یک زندانی (شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزندان) می توانند با ارائه اصل مدارک هویتی(شناسنامه و کارت ملی) خود و فرد زندانی، پس از تکمیل فرم درخواست، نسبت به پیگیری آخرین وضعیت سلامتی و قضائی (آخرین حکم دادگاه) وی اقدام نمایند.
ب: حواله وجه برای زندانی؛ بستگان درجه یک زندانی جهت تأمین نیازهای شخصی وی می توانند از طریق مراجعه به اداره امور اجتماعی و تکمیل فرم حواله وجه، ماهانه مبلغ ۲۰۰ یورو برای زندانی حواله نمایند. فرد مراجعه کننده باید قبل از مراجعه نسبت به تهیه یورو اقدام نماید. * قابل ذکر است حواله مبالغ بیش از ۲۰۰ یورو در ماه، امکان پذیر نبوده و در صورتی که ضرورتی جهت حواله وجود داشته باشد، این موضوع باید به تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد.
ج: ارسال نامه شخصی برای زندانی؛ بستگان درجه یک زندانی (شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزندان) می توانند با ارائه اصل مدارک هویتی(شناسنامه و کارت ملی) خود و فرد زندانی، پس از تکمیل فرم درخواست، نسبت به ارسال نامه شخصی برای فرد زندانی اقدام نمایند.

 

منبع:سایت وزارت امور خارجه

پس از دریافت اطلاعات مربوط به فرد خارجی که توسط سفارت خانه کشور متبوع فرد مفقودی و یا بازداشتی به وزارت متبوع واصل گردیده ضمن مکاتبه و مذاکره با مقامات انتظامی و امنیتی تا حصول نتیجه ای روشن و شفاف موضوع تحت پیگیری قرار خواهد داشت و به محض دریافت اطلاعات فورا مراتب به سفارت خانه مربوطه منعکس خواهد گردید.

مدارک مورد نیاز:

۱- تکمیل فرم درخواست و تعهد نامه مدرک تحصیلی و تایید آن توسط بخش کنسولی
۲- تصاویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه ، کارت ملی و در صورت تاهل همسر و فرزندان
۳- تایید آخرین مدرک تحصیلی توسط بخش کنسولی
۴- دو قطعه عکس ۴*۳ رنگی با زمینه سفید
۵- تحویل مدارک مذکور به والدین و یا وکیل تعیین شده توسط متقاضی
۶- تایید مدارک مذکور توسط اداره امور ایرانیان وزارت امور خارجه
۷- مراجعه به سازمان وظیفه عمومی و واریز مبلغ جریمه

 

منبع:سایت وزارت امور خارجه

با عنایت به ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح از تاریخ ۰۳/۳۰/ ۱۳۹۶ کلیه مشمولین غایب مقیم خارج از کشور که حداقل سه سال در خارج از کشور اقامت داشته باشند می توانند حداکثر دو بار در سال (مجموعا به مدت سه ماه) به کشور تردد نمایند. ضمنا کلیه مشمولینی که دارای ۸سال غیبت و یا بیشتر می باشند صرفا تا پایان سال ۱۳۹۶ می توانند به کشور تردد نمایند و در این مدت باید نسبت به تعیین تکلیف خدمت سربازی با پرداخت جریمه یا انجام خدمت دوره ضرورت اقدام نمایند .English کسانی که معافیت عفو رهبری به آنان تعلق گرفته، مشمول دریافت تسهیلات مهر خروج مشمولین نبوده و می‌بایست نسبت به تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه به بخش تسهیلات عفو رهبری در همین سامانه مراجعه فرمایند. کسانی که از مهر خروج دانشجوئی استفاده می نمایند با عنایت به داشتن معافیت تحصیلی نبایستی از مهر خروج مشمولین غایب استفاده نمایند.

ملاحظات:

به منظور جلوگیری از بروز مشکلات اداری و اتلاف وقت، قبل از مسافرت به کشور نسبت به اخذ اجازه خروج ویژه مشمولین به نمایندگی کنسولی محل اقامت خود مراجعه نمایند.
طبق قانون جدید نظام وظیفه هر فرد ذکور ایرانی از اول ماهی که طی آن به ۱۸ سال تمام می رسد، مشمول خدمت وظیفه عمومی می باشد (سال مشمولیت = سال تولد + ۱۸) به طور مثال متولدین ۰۶/۳۰/ ۱۳۷۸ صرفاً تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۶ مجاز به خروج از کشور بوده و لازم است برای اخذ مجوز مذکور در شهریور ماه ۱۳۹۶ اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز:

۱- تکمیل یک برگ فرم اجازه خروج مشمولین
۲- ارائه اصل گذرنامه ایرانی
توجه: این مهر به کسانی تعلق می گیرد که حداقل سه سال در خارج از کشور زندگی کرده و از هیچ گونه معافیت تحصیلی برخوردار نبوده و در گذر نامه آنان محل اقامت، خارج ازکشور درج گردیده است.در صورتیکه در گذرنامه، کشور محل اقامت ایران درج شده باشد ابتدا نسبت به تعویض گذرنامه اقدام و سپس درخواست مهر خروج مشمولین گردد.
۳- ارائه اصل رسید پرداخت هزینه درج مهر خروج مشمولین در گذرنامه براساس جدول هزینه های کنسولی نمایندگی مربوطه

 

منبع:سایت وزارت امور خارجه

ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند ضمن همراه داشتن گذرنامه و مدرک اقامتی خود با در دست داشتن مدارک زیر به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نموده و پس از برابر اصل نمودن مدارک، احراز هویت و تایید فرم های مربوطه توسط نمایندگی، تصاویر برابر اصل شده مدارک را به همراه اصل کارت معافیت یا پایان خدمت قدیمی(در صورت موجود بودن) و اصل وکالتنامه، برای وکیل خود در ایران (والدین نیاز به وکالتنامه ندارند) ارسال نمایند تا مراتب از طریق مراکز پلیس +۱۰ پیگیری گردد.همچنین لازم به ذکر است در صورتی که متقاضی به همراه اصل مدارک در ایران حضور داشته باشد شخصا می تواند با مراجعه به مراکز پلیس +۱۰ مراتب را پیگیری نماید.

مدارک مورد نیاز:
تذکرات:

۱- اصل کارت معافیت یا پایان خدمت باید با اطلاعات ارائه شده از سوی متقاضی مطابقت داشته باشد.
۲- درصورت غیر قابل استفاده بودن و یا مفقودی کارت، متقاضی می بایست درخواست المثنی نماید. لازم به ذکر است اعتبار کارت های معافیت و پایان خدمت قدیمی صرفا تا پایان سال ۹۴ می باشد و از ابتدای سال ۹۵ در صورت عدم تبدیل به کارت هوشمند هیچ گونه خدماتی در داخل و یا خارج از کشور ارائه نخواهد شد.

تعویض
المثنی

۱- تکمیل فرمهای مربوط به تعویض یا المثنی
۲- اصل و کپی کارت ملی (پشت و رو)
۳- اصل شناسنامه و کپی از تمامی صفحات
۴- تعداد چهار قطعه عکس ۴×۳ پشت نویسی شده (تمام رخ، زمینه روشن، بدون کروات، موی سر و صورت متعارف و معمول)
۵- اصل و کپی آخرین مدرک تایید شده تحصیلی در صورت ارتقاء نسبت به مدرک تحصیلی درج شده در کارت
۶- اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت
۷- تنظیم وکالتنامه پیگیری امور نظام وظیفه از طریق

 

منبع:سایت وزارت امور خارجه

بر حسب پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، تخلف قانونی کلیه مشمولان غایب و فراری بشرح زیر مورد عفو قرار گرفته و برای آنان کارت معافیت عفو رهبری بمناسبت سال نهضت خدمت رسانی به مردم صادر می گردد.English این معافیت با توجه به مدرک تحصیلی و سن مشمولیت به چهار گروه تقسیم می گردد: ۱- زیر دیپلم ،دیپلم،فوق دیپلم و لیسانس (متولدین تا پایان ۱۳۵۴) ۲- فوق لیسانس (متولدین تا پایان ۱۳۵۲) ۳- دکتری غیرپزشکی (متولدین تا پایان ۱۳۵۰) ۴- دکتری پزشکی و دامپزشکی (متولدین تا پایان ۱۳۴۴) توجه: به استناد تبصره ماده ۹ آئین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۸ کلیه مشمولینی که سن آنان بیش از ۵۰ سال باشد در صورت عدم تغییر سن در شناسامه، اصل شناسنامه عکسدار آنان به منزله کارت معافیت از خدمت وظیفه عمومی می باشد. دراجرای فرمان مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا، پرونده کلیه مشمولان فراری سنوات مذکور که صرفاً جرم فرار از خدمت را دارند، از سوی سازمان قضائی نیروهای مسلح مختومه اعلام خواهد شد. ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند با در دست داشتن مدارک زیر به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نموده و پس از برابر اصل نمودن مدارک و تایید فرم مربوطه توسط نمایندگی، تصاویر برابر اصل شده مدارک را به همراه اصل وکالتنامه، برای وکیل خود در ایران (والدین نیاز به وکالتنامه ندارند) ارسال نمایند تا مراتب از طریق مراکز پلیس +۱۰ پیگیری گردد.همچنین لازم به ذکر است در صورتی که متقاضی به همراه اصل مدارک در ایران حضور داشته باشد شخصا می تواند با مراجعه به مراکز پلیس +۱۰ مراتب را پیگیری نماید.

مدارک مورد نیاز:

۱- تکمیل یک برگ فرم استفاده از معافیت عفو رهبری
۲- اصل شناسنامه جدید و دو سری فتوکپی از کلیه صفحات حتی صفحات سفید
۳- اصل گذرنامه و یک سری فتوکپی از از کلیه صفحات حتی صفحات سفید
۴- شش قطعه عکس جدید ۴*۳ پشت نویسی شده (تمام رخ، زمینه سفید، بدون کروات، موی سر و صورت متعارف و معمول)
۵- تنظیم فرم وکالتنامه پیگیری امور نظام وظیفه از طریق سامانه تاک
۶- اصل و کپی آخرین مدرک تایید شده تحصیلی

معافیت عفو رهبری

 

منبع:سایت وزارت امور خارجه

با عنایت به هماهنگی های به عمل آمده با سازمان وظیفه عمومی ناجا، کلیه متقاضیان معافیت پزشکی می‌توانند پس از مطالعه آئین نامه اجرایی معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی و فهرست بیماری های ضمیمه آئین نامه مذکور پس از تهیه مدارک زیر با مراجعه به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز:

۱- اصل مدارک پزشکی مربوط به سوابق بیماری و همچنین گزارش وضعیت فعلی بیمار که به یکی از زبانهای فارسی و یا انگلیسی و به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت مشمول رسیده باشد بهمراه یک سری کامل کپی از آنها (در صورتیکه مدارک و سوابق پزشکی مشمول مربوط به ایران باشد باید قبل از هرگونه اقدامی آنها را به تایید سازمان نظام پزشکی ایران برساند)
۲- اصل و کپی گذرنامه معتبر ایرانی (? سری)
۳- اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه (?سری)
۴- اصل و کپی پشت و روی کارت ملی (?سری)
۵- تعداد ? قطعه عکس ۴*۳ پشت نویسی شده
۶- اصل و کپی مدارک اقامتی مشمول (?سری)
۷-اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی مشمول (?سری)
۸- فرم مربوط به درخواست معافیت پزشکی
۹- تنظیم وکالت نامه توسط مشمول از طریق سامانه تاک برای پیگیری پرونده در وزارت امور خارجه و سازمان نظام وظیفه (پدر و مادر نیاز به وکالت نامه ندارند)
متقاضیان توجه داشته باشند که مدارک ارائه شده ابتدا توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت تایید و توسط آن نمایندگی به یکی از مراکز معاینه پزشکی مشمولان مقیم خارج از کشور مستقر در شهرهای مونیخ (آلمان) – دبی (امارات عربی متحده) – پکن (چین) ارسال خواهد شد. مرکز پزشکی مربوطه اسناد پزشکی را جهت بررسی اولیه به پزشکان معتمد ارسال خواهد کرد تا پزشک مربوطه نظریه خود را راجع به بیماری متقاضی در چهارچوب مقررات سازمان وظیفه عمومی ناجا (آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی) به مرکز پزشکی مورد نظر اعلام نماید. چنانچه بیماری مشمول در چهارچوب مقررات نظام وظیفه تشخیص داده شود، تاریخی برای حضور متقاضی در مرکز پزشکی مربوطه تعیین خواهد گردید. مشمول موظف است در تاریخ مشخص شده جهت معاینات لازم در محل حضور یابد. در نهایت مدارک پس از نظریه نهایی پزشک و تایید توسط مرکز پزشکی از طریق اداره امور ایرانیان وزارت امور خارجه (واقع در ساختمان شماره ۳) توسط پدر،مادر و یا وکیل متقاضی به سازمان وظیفه عمومی ناجا (واقع در تهران – میدان سپاه)جهت بررسی و صدور کارت معافیت ارسال خواهد شد. *قبل از مراجعه به اداره امور ایرانیان جهت اطلاع از وصول پرونده از نمایندگی مربوطه به دبیرخانه این اداره به شماره ۶۱۱۵۳۲۳۹ تماس گرفته شود.

تذکرات:

الف) تمامی مدارک ذکر شده در بالا میبایستی توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت مشمول به یکی از مراکز معاینه پزشکی مشمولان مقیم خارج از کشور مستقر در شهرهای مونیخ (آلمان) – دبی (امارات عربی متحده) – پکن (چین) ارسال گردد. مدارک ارسالی از طرق دیگر رسمیت نداشته و عودت خواهد شد. ب) هموطنان گرامی جهت اطلاع از وضعیت پرونده معافیت پزشکی از طریق نمایندگی محل اقامت خود مراتب را پیگیری نموده و از تماس با مراکز معاینه پزشکی مشمولان مقیم خارج از کشور مستقر در شهرهای مونیخ (آلمان) – دبی (امارات عربی متحده) – پکن (چین) خودداری نمایند. پ) بعد از دریافت مدارک بصورت کامل ، مرکز پزشکی مربوطه با پزشک ، پزشکان و یا بیمارستان معتمد کمیسیون پزشکی هماهنگی لازم را در خصوص وقت معاینه حضوری مشمول انجام داده و مراتب را به نمایندگی محل اقامت مشمول اعلام می نماید.( مقتضی است به منظور تعیین وقت معاینات پزشکی از تماس مستقیم با مرکز پزشکی مورد نظر اجتناب نمایند) ت) بر اساس مقررات مصوب کمیسیون پزشکی ، حضور متقاضیان معافیت پزشکی برای انجام معاینات مربوطه و همچنین احراز هویت، در تاریخی که مرکز پزشکی مربوطه مشخص خواهد کرد با همراه داشتن گذرنامه و دیگر مدارک هویتی ایرانی در محل انجام معاینات پزشکی تعیین شده ضروری می باشد. بدیهی است عدم حضور مشمول در تاریخ مقرر به منزله انصراف محسوب گردیده و پرونده وی بدون هرگونه اقدامی بایگانی خواهد شد . ث) پیگیری امور مربوط به اخذ روادید کشور محل انجام معاینات پزشکی ، اقامت و اسکان مشمول( در صورت نیاز) و هزینه های پزشک و دیگر امور مربوطه به عهده شخص مشمول بوده و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هیچگونه مسئولیتی در قبال موارد فوق الاشاره ندارند . ج) تشخیص نهایی ، قبول یا رد درخواستهای معافیت پزشکی بر عهده کمیسیون پزشکی مستقر در سازمان نظام وظیفه جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور بوده و انجام معاینات در

فرم مربوط به درخواست معافیت پزشکی

 

منبع:سایت وزارت امور خارجه

مشمولینی که ادعای کفالت پدر، مادر، خواهر و ……. را دارند پس از مطالعه ضوابط مربوطه در سایت سازمان وظیفه عمومی ناجا می توانند مدارک زیر را پس از تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت و اداره امور ایرانیان وزارت امور خارجه (واقع در ساختمان شماره ۳) شخصاً، توسط پدر و مادر و یا وکیل خود به سازمان وظیفه عمومی ناجا واقع در (تهران – میدان سپاه )تحویل دهند.
*قبل از مراجعه به اداره امور ایرانیان جهت اطلاع از وصول پرونده از نمایندگی مربوطه به دبیرخانه این اداره به شماره ۶۱۱۵۳۲۳۹ تماس گرفته شود

ملاحظات:

۱- در صورتی که مشمول در خارج از کشور و بستگان وی که مدعی کفالت آنان است در داخل کشور حضور داشته باشند نیازی به تکمیل قسمت اظهاریه بستگان مشمول در فرم درخواست معافیت کفالت نمی باشد و نمایندگی صرفاً ردیف(۱) قسمت گواهی را که در مورد مشمول است تایید و اقدامات بعدی را به عمل می آورد. ۲- در صورتی که مشمول در داخل کشور و بستگان وی که مشمول مدعی کفالت آنان است درخارج ازکشور سکونت داشته باشند، حسب مورد ردیف های ۱ تا ۷ در قسمت اظهاریه توسط بستگان ذیربط تکمیل و نمایندگی صرفاً ردیف (۲)قسمت گواهی را که درمورد بستگان مشمول است تایید و اقدامات بعدی را به عمل می آورد. ۳- درصورتی که مشمول و بستگان وی که مدعی کفالت آنان‌ است هر دو درخارج‌ ازکشور سکونت‌ داشته باشند،کلیه قسمت های فرم درخواست معافیت کفالت حسب مورد تکمیل می گردد. ۴- با تکمیل برگه‌ مذکور نیازی به صدور گواهی تجرد برای مادر، مادربزرگ و خواهرمشمول و همچنین گواهی قید حیات برای سایر بستگان که مشمول مدعی کفالت آنان است نمی باشد. ۵- در صورتی که مشمول در خارج از کشور سکونت داشته باشد، پیگیری امور مربوط توسط پدر و مادر بلامانع است لیکن پیگیری اقدامات توسط سایر اشخاص نیازمند ارائه وکالت نامه از سوی مشمول خواهد بود. ۶-در صورتی که معافیت کفالت نیازمند اعلام نظر پزشکی مبنی بر نیازمندی بستگان مشمول به مراقبت باشد و بستگان مشمول نیز مقیم خارج از کشور باشند، علاوه بر تکمیل فرم درخواست معافیت کفالت و ارسال مدارک مربوط به معافیت‌کفالت، می بایست«برگ رسیدگی به وضعیت پزشکی ویژه بستگان بیمار مشمول » برابر فرم شماره فرم رسیدگی به وضعیت ویژه بستگان مشمول توسط نمایندگی مجری معاینات پزشکی تکمیل گردیده نیز به همراه مدارک پزشکی مربوط به بیماری، به سازمان وظیفه عمومی ناجا ارسال گردد.(بستگان بیمار مشمول در صورت تمایل می توانند به داخل کشور مراجعه و در شورای پزشکی وظیفه عمومی مورد معاینه قرار گیرند)

مدارک مورد نیاز:

۱- تکمیل یک برگ فرم درخواست معافیت کفالت مبنی بر تأیید وضعیت خانوادگی و صحت ادعای مشمول که به امضاء سه نفر از بستگان وی رسیده باشد.در مواردی که فرد بستگانی در خارج از کشور ندارد، پس از تکمیل و ارسال مدارک، شهود می توانند ضمن اعلام نسبت با مشمول، قسمت مربوطه را در ایران تکمیل نموده و سپس به تأیید یکی از دفاتر اسناد رسمی برسانند.
۲- ارائه اصل شناسنامه جدید پدر و مادر مشمول و فتوکپی از کلیه صفحات، و یا گواهی فوت پدر و یا طلاقنامه مادر
۳- ارائه اصل شناسنامه جدید خواهران و برادران مشمول و فتوکپی از کلیه صفحات، و یا گواهی فوت
۴- ارائه دو قطعه عکس جدید پدر و مادر مشمول، ۴*۳ تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی
۵- ارائه اصل شناسنامه جدید همسر و یا همسران دیگر پدر و فتوکپی از کلیه صفحات آن، و یا گواهی فوت آنها
۶- ارائه اصل شناسنامه جدید مشمول و یک سری فتوکپی از کلیه صفحات آن حتی صفحات سفید
۷-چهار قطعه عکس جدید مشمول، ۴*۳ تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده
۸- ارائه اصل گذرنامه معتبر ایرانی مشمول و یک سری فتوکپی خوانا از تمام صفحات آن حتی صفحات سفید
۹- ارائه اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی و گواهی اشتغال به تحصیل در صورت دانشجو بودن
۱۰- ارائه اصل و کپی کارت شناسائی ملی
۱۱- ارائه اصل و کپی مدرک اقامتی مشمول
۱۲- تنظیم وکالت نامه توسط مشمول از طریق سامانه تاک برای پیگیری پرونده در وزارت امور خارجه و سازمان نظام وظیفه (پدر و مادر نیاز به وکالت نامه ندارند)
راهنمای تکمیل برگ درخواست معافیت کفالت وبرگ تایید درخواست معافیت(فرم درخواست معافیت کفالت)ویژه مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور
الف- مشخصات مشمول: ۱- مشمول با مراجعه به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران درخارج‌ ازکشور، تقاضای خود را برای بهره مندی از معافیت کفالت مطرح وپس‌از دریافت برگ درخواست معافیت‌ از نمایندگی، نسبت به درج مشخصات‌ سجلی، تحصیلی، اقامتی و سایر اط

فرم درخواست معافیت کفالت
فرم رسیدگی به وضعیت ویژه بستگان مشمول

 

منبع:سایت وزارت امور خارجه

با هماهنگی انجام شده بین وزارت امور خارجه و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، آن دسته از هموطنانی که به صورت غیر مجاز از کشور خارج شده اند می تواننداز طریق نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود نسبت به ارائه درخواست رسیدگی به وضعیت عبور غیر مجاز خود اقدام نماید.شرایط و مدارک رسیدگی به درخواست اینگونه افراد به شرح زیر می باشد.

مدراک مورد نیاز:

۱.متقاضی ابتدا از طریق (Google chrome) وارد سامانه تاک (tak.mfa.ir) شده نسبت به ثبت نام ، اسکن عکس ، تصاویر شناسنامه و کارت شناسائی ملی خود اقدام و با دریافت کد رهگیری و اصل مدارک مورد اشاره شخصا به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه محل اقامت خود مراجعه می نماید .
۲.مبلغ ۳۵ یورو تعرفه هزینه خدمات کنسولی به حساب نمایندگی واریز و اصل رسید پرداخت ارائه گردد. چنانچه تاریخ خروج غیر مجاز از کشور کمتر از ۵ سال باشد علاوه بر مبلغ مذکور معادل ۵۰ دلار به عنوان جریمه به حساب نمایندگی پرداخت و اصل رسید به نمایندگی تحویل گردد

 

منبع:سایت وزارت امور خارجه

هموطنانی (اعم از تجار، بازرگانان، شرکتهای خصوصی و…) که با طرف خارجی خود به اختلاف مالی یا حقوقی برخورد می کنند، می توانند ضمن مراجعه به این اداره و تکمیل فرم درخواست، موضوع را با ارائه مدارک کافی و مستند به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اختلاف منعکس نمایند. نمایندگی پس از بررسی، راه کارهای مناسب جهت پیگیری شکایات را پیشنهاد می نماید.
* از آنجایی که رسیدگی به اختلافات مالی و مباحث حقوقی، ذاتاً بر عهده دادگاه صالح کشور محل اختلاف بوده و از طریق نصب وکیل متصور می باشد، در صورت درخواست و موافقت فرد شاکی، وی می تواند ضمن هماهنگی با نمایندگی کشورمان و تقبل هزینه های مترتبه، نسبت به اخذ وکیل و پیگیری موضوع اقدام نماید.
اداره امور اجتماعی وزارت امور خارجه: تهران، میدان امام خمینی(ره)، خیابان امام خمینی(ره)، ساختمان شماره ۳ وزارت امور خارجه.

 

منبع:سایت وزارت امور خارجه

بستگان درجه یک هر یک از اتباع ایرانی که به هر دلیلی برای مدتی از وی بی خبر باشند؛ می توانند با در دست داشتن مدارک زیر و پرکردن فرم کسب خبر، به اداره امور اجتماعی وزارت امور خارجه در تهران به آدرس ذیل الذکر و یا نمایندگی های وزارت خارجه در سایر استانها مراجعه نمایند. وزارت امور خارجه پس از دریافت مدارک و فرم مربوطه، موضوع را به نمایندگی مورد نظر در خارج از کشور منعکس و درخواست رسیدگی و کسب خبر از فرد ایرانی می نماید. پس از دریافت پاسخ، موضوع به خانواده فرد منعکس خواهد گردید.

مدارک مورد نیاز جهت کسب خبر:

الف: تکمیل فرم کسب خبر
* به همراه داشتن اطلاعات تماس با فرد مفقود (شماره تماس خود فرد یا دوستان وی در آن کشور، آدرس وی و…) جهت کسب خبر ضروری می باشد.
ب: اصل و تصویر مدارک هویتی (شناسنامه و کارت ملی) فرد متقاضی.
ج: اصل و تصویر مدارک هویتی فرد مفقود. (از جمله شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه) * قابل ذکر است به همراه داشتن گذرنامه و یا حداقل تصویر و شماره گذرنامه فرد مفقود، بسیار مفید و مؤثر در به نتیجه رسیدن کسب خبر می باشد.
اداره امور اجتماعی وزارت امور خارجه: تهران، میدان امام خمینی(ره)، خیابان امام خمینی(ره)، ساختمان شماره ۳ وزارت امور خارجه.

khabar.pdf حجم فایل ۵۲ KB

 

منبع:سایت وزارت امور خارجه

دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس خارج از کشور که به سن مشمولیت خدمت نظام وظیفه رسیده باشند، در صورت داشتن شرایط زیر، می توانند هرسال یک یا دو بار از کشور خارج شوند، مشروط بر اینکه مدت توقف یک یا دوبارشان در ایران، جمعا بیش از چهار ماه نشود
گواهی تحصیلی و سایر مدارک پس از تایید بخش کنسولی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت به همراه ترجمه رسمی مدارک خارجی باید توسط ولی یا وکیل متقاضی جهت اقدام به اداره کل مدارس خارج از کشور ارائه گردد. نشانی : وزارت آموزش و پرورش- اداره کل مدارس خارج از کشور «تهران – سعادت آباد – خیابان ۲۴ متری سعادت آباد – میدان فرهنگ »

مدارک لازم:

۱- دو برگ معرفی نامه تکمیل شده برای اداره کل مدارس خارج از کشور(داوطلب آزاد مدارس ایرانی)
۲- دو برگ درخواستنامه تکمیل شده برای اجازه خروج ویژه دانش آموزان مشمول(دانش آموز رسمی شاغل به تحصیل در مدارس ایرانی)
۳-گواهی اشتغال به تحصیل در مدرسه با ذکر سال شروع به تحصیل، رشته و مقطع تحصیلی به همراه اصل ریز نمرات دروس گذرانده شده(دانش آموز شاغل به تحصیل در مدارس خارجی)
۴-اصل گذرنامه و یک برگ تصویر(کپی روی برگ A4) از صفحات ۱ تا ۸ و تصویر صفحه ای که مهر آخرین خروج از ایران در آن درج شده است
۵-اصل شناسنامه عکسدار درخواست کننده و یک برگ تصویر(کپی روی برگ A4) از تمام صفحات شناسنامه
۶-تصویر (کپی روی برگ A4) اجازه اقامت یا تصویر صفحه اول گذرنامه خارجی حاوی مشخصات شخصی دارنده گذرنامه.
۷- دو قطعه عکس جدید ۴*۳ تمام رخ، غیرفوری، غیربرقی، بدون کلاه و عینک و با زمینه سفید که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده باشد

 

منبع:سایت وزارت امور خارجه

ایرانیان در راه مانده هموطنانی هستند که برای بازگشت به کشور یا ادامه سفر به هر دلیل دچار مشکل مالی و یا اداری شده و جهت رفع مشکل خود به یکی از نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه می نمایند. به عنوان نمونه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
الف: ایرانیانی که به دچار مشکل مالی می شوند و امکان خرید بلیت بازگشت به کشور را ندارند. فرد در راه مانده ضمن مراجعه به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران تقاضای خود را اعلام می نماید. نمایندگی تقاضای فرد را به اداره امور اجتماعی منعکس کرده و کارشناسان این اداره با خانواده فرد جهت تأمین هزینه های بازگشت وی تماس می گیرند تا در صورت داشتن توان مالی به وزارت امور خارجه مراجعه و جهت پرداخت هزینه بازگشت به اداره امور مالی وزارت خارجه هدایت شوند.
ب: ایرانیانی که به هر دلیلی از جمله مفقود شدن یا سرقت، گذرنامه خود را از دست داده اند. این افراد ضمن مراجعه به نمایندگی های کشورمان، تقاضای صدور برگه عبور از آن نمایندگی می نمایند. نمایندگی های کشورمان ضمن مکاتبه با ادارات مرکز نسبت به احراز هویت ایرانی فرد اقدام و پس از تعیین هویت وی نسبت به صدور برگه عبور برای بازگشت به ایران اقدام می نمایند.
اداره امور اجتماعی وزارت امور خارجه: تهران، میدان امام خمینی(ره)، خیابان امام خمینی(ره)، ساختمان شماره ۳ وزارت امور خارجه.

 

منبع:سایت وزارت امور خارجه

اجاره خودرو در ترکیه

همچنین ببینید

امور تابعیت

امور تابعیت

۵ / ۵ ( ۱ امتیاز ) انواع فرمهای تابعیتی فرمهای تابعیتی ۱. فرم خروج …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: کپی مجاز نمی باشد
...هر سوالی داری بپرس