امور گذرنامه

بر طبق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته باشد.افرادی که خارج از کشور زندگی می کنند و دارای اقامت معتبر و یا گذرنامه خارجی هستند تا زمانی که تقاضای تغییر محل اقامت از ایران به کشور محل اقامت را نداده اند، محل اقامت آنها ایران تلقی می‌شود. اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامت شوهر می باشد. اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی و یا قیم می باشد

مدارک مورد نیاز:

۱.تکمیل یک نسخه فرم تغییر محل اقامت
۲.ارائه اصل گذرنامه معتبر ایرانی و یک سری فتوکپی از صفحات ۲ الی ۱۱ و صفحه دارای مهر آخرین خروج، اگر مدرکی دال بر تاریخ خروج قانونی از کشور در اختیار نمی باشد، فرم استعلام خروج قانونی باید تکمیل و ضمیمه شود.
۳. فتوکپی صفحه آخرین مهر اجازه اقامت معتبر و یا فتوکپی گذرنامه خارجی برای دارندگان تابعیت خارجی
۴.ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران و یک سری فتوکپی از کلیه صفحات آن (شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال باید عکسدار باشد)
۵.تکمیل فرم رضایتنامه رسمی همسر برای خانمهای دارای همسر ایرانی و تکمیل فرم رضایتنامه رسمی پدر یا ولی برای افرادی که سن آنها کمتر از ۱۸ سال می باشد.
۶.ارائه فتوکپی کارت شناسائی ملی (درصورت نداشتن کارت ملی به قسمت مربوطه مراجعه شود)
۷.ارائه کارت پایان خدمت سربازی و یا برگ معافیت از خدمت سربازی برای مشمولین
۸.ارائه رسید پرداخت هزینه تغییر محل اقامت براساس جدول هزینه های کنسولی

 

منبع : سایت وزارت امور خارجه

در گذرنامه های جدید صادره با تغییر محل اقامت، به کشور محل اقامت مهری بعنوان مهر خروج مکرر در گذرنامه درج نگردیده و قید کشور محل اقامت، در محل اقامت گذرنامه به منزله مهر خروج مکرر تلقی خواهد گردید. افرادی که محل اقامت آنها ایران می باشد، باید مهر خروج از کشور را از اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (داخل کشور) دریافت کنند. آقایانی که مشمول قانون نظام وظیفه عمومی می باشند، باید از مقررات ویژه خروج مشمولین استفاده نمایند

ملاحظات

افراد دارای مهر خروج مکرر می توانند بکرات به ایران مسافرت نمایند مشروط بر آنکه مدت توقف آنها در ایران در هر نوبت کمتر از یکسال باشد. درصورت توقف بیش از یکسال، خروج آنها منوط به اخذ مهر خروج از اداره گذرنامه نیروی انتظامی در ایران خواهد بود.

مدارک مورد نیاز:

۱.تکمیل دو برگ فرم درج خروج مکرر متقاضیان مقیم خارج از کشور
۲.ارائه اصل گذرنامه معتبر ایرانی و یک سری فتوکپی از صفحات ۲ و ۳ و صفحه دارای مهر آخرین خروج، اگر مدرکی دال بر تاریخ خروج قانونی از کشور در اختیار نمی باشد، فرم استعلام خروج قانونی باید تکمیل و ضمیمه شود.
۳.فتوکپی صفحه آخرین مهر اجازه اقامت معتبر
۴.دو قطعه عکس بیومتریک ۴*۳ جدید تمام رخ، از روبرو، بدون کلاه و عینک، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی
۵.تکمیل فرم رضایتنامه رسمی همسر برای خانمهای دارای همسر ایرانی و تکمیل فرم رضایتنامه رسمی پدر یا ولی برای افرادی که سن آنها کمتر از ۱۸ سال می باشد
۶.ارائه فتوکپی کارت شناسائی ملی (درصورت نداشتن کارت ملی به قسمت مربوطه مراجعه شود)
۷.ارائه کارت پایان خدمت سربازی و یا برگ معافیت از خدمت سربازی برای مشمولین
۸.ارائه اصل رسید پرداخت هزینه درج مهر خروج مکرر در گذرنامه براساس جدول هزینه های کنسولی

 

منبع : سایت وزارت امور خارجه

“با عنایت به ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح از تاریخ ۰۶/۰۱/ ۱۳۹۲ کلیه مشمولین ایرانی مقیم خارج از کشور که حداقل سه سال در خارج از کشور اقامت داشته باشند می توانند حداکثر دو بار در سال (مجموعا به مدت سه ماه) به کشور تردد نمایند. کسانی که معافیت عفو رهبری به آنان تعلق گرفته، مشمول دریافت تسهیلات مهر خروج مشمولین نبوده و می‌بایست نسبت به تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه در قالب تسهیلات عفو رهبری اقدام نمایند.”

ملاحظات

به منظور جلوگیری از بروز مشکلات اداری و اتلاف وقت، قبل از مسافرت به کشور نسبت به اخذ اجازه خروج ویژه مشمولین به نمایندگی کنسولی محل اقامت خود مراجعه نمایند. طبق قانون جدید نظام وظیفه هر فرد ذکور ایرانی ازماه قبل سالی که طی آن وارد ۱۹ سالگی می شود، مشمول خدمت وظیفه عمومی می باشد (سال مشمولیت = سال تولد + ۱۸) به طور مثال متولدین ۰۶/۳۰/ ۱۳۷۶ صرفاً تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۴ مجاز به خروج از کشور بوده و لازم است برای اخذ مجوز مذکور در شهریور ماه ۱۳۹۴ اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز:

۱.تکمیل یک برگ فرم اجازه خروج مشمولین
۲.ارائه اصل گذرنامه ایرانی
۳.ارائه اصل رسید پرداخت هزینه درج مهر خروج مشمولین در گذرنامه براساس جدول هزینه های کنسولی نمایندگی مربوطه

 

منبع : سایت وزارت امور خارجه

جهت دریافت آخرین خروج از کشور و ارسال آن با سایر مدارک درخواست گذرنامه، ابتدا نسبت به استعلام تاریخ خروج خود اقدام نمایید.

ملاحظات

چنانچه در زمان خروج از کشور همراه گذرنامه پدر و یا مادر خود بوده اید، فرم استعلام را بنام پدر و یا مادر خود تکمیل نموده و اسم خود را بعنوان در قسمت همراه وارد نمائید ارائه فتوکپی کارت شناسائی ملی (درصورت نداشتن کارت ملی به قسمت مربوطه مراجعه شود)

 

منبع : سایت وزارت امور خارجه

مدارک مورد نیاز:

۱.تکمیل فرم درخواست صدور برگ مراجعت به کشور
۲.ارائه مدرک اقامتی
۳.ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران و دو سری فتوکپی از کلیه صفحات (شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال باید عکسدار باشد)
۴.سه قطعه عکس بیومتریک ۴*۳ جدید تمام رخ، از روبرو، بدون کلاه و عینک، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی
۵.ارائه نامه اداره اقامت و یا پلیس محل اقامت مبنی بر اخراج و یا ترک کشور محل اقامت
۶.تقاضانامه کتبی مبنی بر انگیزه درخواست دریافت برگ مراجعت به کشور و توضیح در مورد نحوه خروج از کشور بصورت قانونی و یا غیر قانونی
۷.تکمیل فرم رضایتنامه رسمی همسر برای خانمهای دارای همسر ایرانی و تکمیل فرم رضایتنامه رسمی پدر یا ولی برای افرادی که سن آنها کمتر از ۱۸ سال می باشد
۸.ارائه بلیط تأیید شده و یا گواهی مبنی بر رزرو جا
۹.حضور متقاضی در نمایندگی الزامی است

 

منبع : سایت وزارت امور خارجه

مدارک مورد نیاز:

۱.تکمیل فرم صدور گذرنامه
۲.ارائه اصل گذرنامه فعلی و یک سری فتوکپی از صفحات ۲ و ۳ و صفحه دارای مهر آخرین خروج، اگر مدرکی دال بر تاریخ خروج قانونی از کشور در اختیار نمی باشد، فرم استعلام خروج قانونی باید تکمیل و ضمیمه شود.
۳.ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران و یک سری فتوکپی از کلیه صفحات (شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال باید عکسدار باشد)
۴.سه قطعه عکس بیومتریک ۴*۳ جدید تمام رخ، از روبرو، بدون کلاه و عینک، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی
۵.ارائه یک نسخه فتوکپی از گذرنامه خارجی
۶.ارائه فتوکپی کارت شناسائی ملی (درصورت نداشتن کارت ملی به قسمت مربوطه مراجعه شود)
۷.ارائه اصل رسید پرداخت هزینه صدور گذرنامه براساس جدول هزینه های کنسولی
۸.تکمیل فرم تقاضای بقا به تابعیت جمهوری اسلامی ایران (فرم بقا به تابعیت در ضمیمه فرم گذرنامه می باشد)
۹.تکمیل و امضای فرم تقاضای بقاء بر تابعیت ( نمونه شماره ۳ ) و سپس تایید امضای متقاضی توسط دفتر اسناد رسمی کانادا ( Notary Public ) (مخصوص هموطنان مقیم کانادا )

 

منبع : سایت وزارت امور خارجه

مدارک مورد نیاز:

۱.تکمیل فرم صدور گذرنامه
۲.ارائه اصل گذرنامه فعلی و یک سری فتوکپی از صفحات ۲ و۳ و صفحه دارای مهر آخرین خروج از کشور و صفحه آخرین مهر اجازه اقامت معتبر در کشور محل اقامت
۳.ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران و فتوکپی از کلیه صفحات (شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال باید عکسدار باشد)
۴.سه قطعه عکس بیومتریک ۴*۳ جدید تمام رخ، از روبرو، بدون کلاه و عینک، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی
۵.ارائه کارت پایان خدمت سربازی و یا برگ معافیت از خدمت سربازی برای مشمولین
۶.ارائه فتوکپی کارت شناسائی ملی (درصورت نداشتن کارت ملی به قسمت مربوطه مراجعه شود)
۷.ارائه اصل رسید پرداخت هزینه صدور گذرنامه براساس جدول هزینه های کنسولی

 

منبع : سایت وزارت امور خارجه

مدارک مورد نیاز:

۱.تکمیل فرم صدور گذرنامه
۲.ارائه اصل گذرنامه فعلی و فتوکپی از صفحات ۲ و۳ و صفحه دارای مهر آخرین خروج، اگر مدرکی دال بر تاریخ خروج قانونی از کشور در اختیار نمی باشد، فرم استعلام خروج قانونی باید تکمیل و ضمیمه شود.
۳.ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران و فتوکپی از کلیه صفحات (شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال باید عکسدار باشد)
۴.سه قطعه عکس بیومتریک ۴*۳ جدید تمام رخ، از روبرو، بدون کلاه و عینک، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی
۵.اعلام کتبی شرح کامل خروج از کشور و چگونگی اخذ پناهندگی و تشریح وضعیت کنونی
۶.ارائه کارت پایان خدمت سربازی و یا برگ معافیت از خدمت سربازی برای مشمولین
۷.ارائه فتوکپی کارت شناسائی ملی (درصورت نداشتن کارت ملی به قسمت مربوطه مراجعه شود)
۸.ارائه اصل رسید پرداخت هزینه صدور گذرنامه براساس جدول هزینه های کنسولی
۹.متقاضیان اولین گذرنامه باید شخصاً درخواست خود را ارائه نمایند و امکان ارسال مدارک از طریق پست وجود ندارد

 

منبع : سایت وزارت امور خارجه

گذرنامه مخدوشه به گذرنامه ای گفته می شود که سهواً آبدیده، سوخته، فرسوده، خط خورده و یا به نوعی خدشه دار شده باشد. حضور شخص همراه مدارک زیر الزامی است

ملاحظات

ضمناً دارندگان گذرنامه خارجی باید علاوه بر مدارک فوق، مدارک زیر را نیز ضمیمه نمایند ارائه دو نسخه فتوکپی از گذرنامه خارجی تکمیل فرم تقاضای بقا به تابعیت جمهوری اسلامی ایران (فرم بقا به تابعیت در ضمیمه فرم گذرنامه می باشد)

مدارک مورد نیاز:

۱. تکمیل دو برگ فرم صدور گذرنامه
۲. ارائه اصل گذرنامه مخدوشه متقاضی و دو سری فتوکپی از صفحات ۲ و۳ و صفحه دارای مهر آخرین خروج، اگر مدرکی دال بر تاریخ خروج قانونی از کشور در اختیار نمی باشد، فرم استعلام خروج قانونی باید تکمیل و ضمیمه شود
۳.فتوکپی آخرین اجازه اقامت
۴.ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران و دو سری فتوکپی از کلیه صفحات (شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال باید عکسدار باشد)
۵.سه قطعه عکس بیومتریک ۴*۳ جدید تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی
۶.اعلام کتبی شرح کامل چگونگی مخدوش شدن گذرنامه بصورت مشروح و خوانا در دو نسخه
۷.ارائه فتوکپی کارت شناسائی ملی (درصورت نداشتن کارت ملی به قسمت مربوطه مراجعه شود)
۸.ارائه اصل رسید پرداخت هزینه صدور گذرنامه براساس جدول هزینه های کنسولی

 

منبع : سایت وزارت امور خارجه

افرادی که گذرنامه معتبر آنها به سرقت رفته و یا مفقود شده است، می توانند درخواست صدور گذرنامه جدید نمایند. افرادی که سالهای قبل گذرنامه آنان به دلایلی مفقود و یا درحال حاضر در دسترس آنان نمی باشد، باید با توجه به وضعیت اقامتی خود (پناهنده و یا تابعیت مضاعف) درخواست گذرنامه نمایند حضور شخص همراه مدارک زیر الزامی است

ملاحظات

ضمنا دارندگان گذرنامه خارجی باید علاوه بر مدارک فوق، مدارک زیر را نیز ضمیمه نمایند ارائه دو نسخه فتوکپی از گذرنامه خارجی تکمیل فرم تقاضای بقا به تابعیت جمهوری اسلامی ایران (فرم بقا به تابعیت در ضمیمه فرم گذرنامه می باشد)

مدارک مورد نیاز:

۱.تکمیل دو برگ فرم صدور گذرنامه
۲.ارائه یک سری فتوکپی از صفحات ۲ و ۳ و صفحه دارای مهر آخرین خروج (درصورت موجود بودن)، اگر مدرکی دال بر تاریخ خروج قانونی از کشور در اختیار نمی باشد، فرم استعلام خروج قانونی باید تکمیل و ضمیمه شود
۳.ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران و دو سری فتوکپی از کلیه صفحات (شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال باید عکسدار باشد)
۴.سه قطعه عکس بیومتریک ۴*۳ جدید تمام رخ، از روبرو، بدون کلاه و عینک، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی
۵.اعلام کتبی شرح کامل چگونگی مفقود شدن گذرنامه بصورت مشروح و خوانا در دو نسخه
۶.ارائه نامه اعلام و تأیید پلیس محلی ، مبنی بر مفقود شدن گذرنامه
۷.ارائه فتوکپی کارت شناسائی ملی (درصورت نداشتن کارت ملی به قسمت مربوطه در مراجعه شود)
۸.ارائه اصل رسید پرداخت هزینه صدور گذرنامه براساس جدول هزینه های کنسولی

 

منبع : سایت وزارت امور خارجه

صدور گذرنامه جداگانه برای همراهان (همسر و فرزندان) پس از درخواست دارنده گذرنامه و با ارائه مدارک زیر انجام خواهد شد. صدور گذرنامه برای افراد زیر ۱۸ سال با اجازه کتبی پدر و یا ولی قهری او صادر می شود. پدر یا ولی باید برای درخواست و اعلام رضایت یکبار درنمایندگی حاضر شود

ملاحظات

ضمناً دارندگان گذرنامه خارجی باید علاوه بر مدارک فوق، مدارک زیر را نیز ضمیمه نمایند ارائه دو نسخه فتوکپی از گذرنامه خارجی تکمیل فرم تقاضای بقا به تابعیت جمهوری اسلامی ایران (فرم بقا به تابعیت در ضمیمه فرم گذرنامه می باشد)

مدارک مورد نیاز:

۱.تکمیل فرم صدور گذرنامه
۲.ارائه اصل گذرنامه معتبر ایرانی که فرد متقاضی در آن بعنوان همراه می باشد و فتوکپی از صفحات ۲ و۳ و صفحه دارای مهر آخرین خروج، اگر مدرکی دال بر تاریخ خروج قانونی از کشور در اختیار نمی‌باشد، فرم استعلام خروج قانونی باید تکمیل و ضمیمه شود.
۳.فتوکپی صفحه آخرین مهر اجازه اقامت معتبر
۴.ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران همراه و یک سری فتوکپی از کلیه صفحات (شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال باید عکسدار باشد)
۵.سه قطعه عکس بیومتریک ۴*۳ جدید تمام رخ، از روبرو، بدون کلاه و عینک، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی
۶.تقاضای کتبی پدر یا ولی برای فرزندانی که دارای شناسنامه معتبر ایرانی بوده و سن آنها تا ۱۸ سال می‌باشد
۷.ارائه فتوکپی کارت شناسائی ملی (درصورت نداشتن کارت ملی به قسمت مربوطه مراجعه شود)
۸.ارائه کارت پایان خدمت سربازی و یا برگ معافیت از خدمت سربازی برای مشمولین
۹.ارائه اصل رسید پرداخت هزینه تفکیک گذرنامه براساس جدول هزینه های کنسولی

 

منبع : سایت وزارت امور خارجه

باتوجه به تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی ایران درکانادا، کلیه بانوان ایرانی و فرزندان زیر ۱۸ سال آنان که شوهر یا پدر (برای فرزندان)آنها مقیم کشور کانادا بوده و برای تمدید یا تعویض گذرنامه ایرانی خود نیاز به اجازه خروج همسر و فرزندان از ایران دارند، علاوه براینکه این امر از طریق سامانه تاک قابل انجام می باشد، در وزارت امور خارجه –اداره سجلات و احوال شخصیه نیز با ارائه مدارک ذیل انجام پذیر است:
۱ –دریافت پرسشنامه اجازه خروج همسر و فرزندان و تکمیل آن ( پرسشنامه شماره ۴-۷۲۱ قابل دریافت از طریق لینک زیر) *امضاء ذیل فرم مذکور توسط شوهر و یا پدر (برای فرزندان) باید کاملا مشابه امضای درون گذرنامه معتبر ایشان باشد
۲ –تصویر گذرنامه ایرانی شوهر و یاپدر (برای فرزندان) که امضاء شوهر یا پدر در محل مربوطه درج شده باشد(امضاء مندرج در گذرنامه باید کاملا شبیه امضاء ذیل پرسشنامه اجازه همسر و فرزندان باشد)
۳ –موارد ۱و ۲ باید به تائید یکی از محاضر رسمی( Notary Public) در کشور کانادا رسیده و هر دو ممهور به مهر برجسته گردد.
۴ –تصویر مدارک اقامتی شوهر و خانم در کشور کانادا
۵.حضور خانم با ارائه اصل شناسنامه ایرانی خود و مدارک ردیف های ۱ و ۲ و ۴
۶.قبض پرداخت تعرفه مربوطه به مبلغ ۳۹۶۰۰۰ ریال به حساب خزانه داری کل (این مبلغ در وزارت امور خارجه واریز و قبض آن ارائه می گردد.)

 

منبع : سایت وزارت امور خارجه

همچنین ببینید

امور تابعیت

امور تابعیت

۵ / ۵ ( ۱ امتیاز ) انواع فرمهای تابعیتی فرمهای تابعیتی ۱. فرم خروج …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: کپی مجاز نمی باشد
خرید و اجاره خانه در استانبول